Hälsa och välmående för sinne, kropp och själ
Vi erbjuder yoga, energiterapi, kurser och föreläsningar med helhetssyn på hälsa och personligt växande.
Välkommen till Hälsostark! 

 

                                                                          
                                                               Följ @Jenny_Halsostark på Instagram