DIABETES

Min Hälsoblogg

DIABETES

Visste du att diabetes är ett samlingsnamn på flera olika diagnoser ?
Den mest förekommande är Diabetes typ 2 (tidigare kallad åldersdiabetes) som skiljer sig mycket från Diabetes typ 1 (tidigare kallad ungdomsdiabetes). Det finns också andra diabetes-typer som till exempel LADA, MODY eller graviditetsdiabetes.

Diagnoserna skiljer sig åt med sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter. Det är också viktigt att komma ihåg att det är individuellt hur det påverkar livskvaliteten att leva med diabetes.

Att leva med diabetes kräver mycket kunskap om sin behandling med ledarskap och beredskap 24 timmar om dygnet. Diabetes är komplext då många faktorer påverkar som kan leda till allvarliga konsekvenser med blodsockernivåer som är låga eller höga.

Fakta
Diabetes ökar i flera delar av världen. I Sverige är det ca 500 000 som har någon typ av diagnostiserad diabetes, samtidigt finns troligen ett stort mörkertal. Diabetes har blivit ett folkhälsoproblem, behovet av kunskap är stort – om de olika diabetes-typerna, behandlingsmöjligheter och hur man kan stärka livskvalitet i vardagen med diabetes.

Länkar

www.ndr.nu (Nationella Diabetesregistret)

www.ssdf.nu (Storstockholms Diabetesförening)

www.diabetes.se (Svenska Diabetesförbundet)

www.diabetes.se/sv/Ung-Diabetes (Ung Diabetes)