Så påverkas hjärnan av fysisk träning

Min Hälsoblogg

Så påverkas hjärnan av fysisk träning

Träning är inte bara bra för att få en stark kropp och orka mer, det är även bra för din hjärna! Hjärnan påverkas en hel del av fysisk träning. Det har gjorts flera studier kring det och bland annat visade en studie som Karolinska Institutet gjorde för flera år sedan det att träning gör att nya celler bildas i hippocampus. Det området i hjärnan är det som påverkas på ett negativt sätt om man har en depression. Fysisk träning ger även minskade nivåer av kortisol, som är ett stresshormon. Sedan så ger träning ökade nivåer av serotonin, noradrenalin, dopamin och endorfin. Träning påverkar alltså oss även på det mentala planet. Det gör att vi bland annat mår bättre psykiskt men även att det förbättrar vårt minne, inlärningsförmåga, omdöme och mycket mer. Det är alltså en god idé att ägna sig åt fysisk träning för att få ett ökat välbefinnande.

Fysisk träning hjälper hjärnan

Fysisk träning kan alltså ge oss ett bättre minne och en bättre inlärningsförmåga. Det eftersom att man får nya celler i gyrus dentatus, en del av området hippocampus. Det hjälper även oss att få ett bättre fokus och en bättre simultanförmåga om vi tränar. Det eftersom att när vi tränar så utsöndras hormonet noradrenalin. Detta hormon ökar vår uppmärksamhet. Träningen kan även hjälpa vår hjärna att fatta bättre beslut och ger oss ett bättre omdöme. Det eftersom att träning gör så att kopplingarna mellan hjärnans områden prefrontala kortex (omdömescentra) och amygdala (känslocentra) blir stärkta. Träning gör oss även mer kreativa. Utöver det så kan fysisk träning även motverka demens samt att det bromsar in åldrandet. Så att ägna sig åt konditionsträning och fysisk träning, det är bra för vår hälsa på fler sätt än bara ett!