ENERGITERAPI

Min Hälsoblogg

ENERGITERAPI

Få tillgång till din naturliga energi och kraftkälla

Idag finns en ökad medvetenhet att ta hand om hälsan med kostval och motion. Men det saknas ofta medvetenhet om hur vi kan må bättre genom att ta hand om vår energi.

Att läka obalanser på ett energimässigt plan är ofta själva kärnan till läkning av fysiska, känslomässiga och mentala problem. När energisystemet är i balans mår vi bra, känner oss glada och trygga. Vi har tillgång till vår naturliga kraft och är i kontakt med våra behov.

Balanserande healingtekniker
Energiterapi är en healingmetod baserad bland annat på metoder från ”The Barbara Brennan School of Healing (BBSH)”, ett av världens mest välrenommerade utbildningsinstitut för avancerade healingtekniker och läkande processer.

Man kan beskriva energiterapi som en avslappnande helhetsbehandling som balanserar fysiskt, emotionellt, mentalt och energimässigt. I behandlingen används olika healingtekniker som frigör stagnationer, ökar och balanserar energiflödet.

Genom samtal före och efter behandlingen får du en ökad medvetenhet om:
– Hur du använder din energi
– Förståelse för mönster som blockerar/dränerar din energi
– Hur du i vardagen kan förbättra din balans ur ett helhetsperspektiv

Om energimässiga obalanser

”Den fysiska kroppen är intelligent. Genom att skapa ett fysiskt symtom synliggörs något som vi kanske länge varit omedvetna om eller förnekat”

Hur vi använder vår energi påverkar vår hälsa, hur vi känner oss, våra relationer och hur vi hanterar det som händer oss i livet. När vi är i obalans kan det upplevas att energin blir ”låg” eller rent av att det känns som att den tar slut. Du kan känna dig dränerad, trött, nedstämd, uppleva att saker och ting går emot dig och känna dig allmänt ur balans.

Ibland kan vi tydligt koppla orsaker till vad som påverkat oss. Som sömnbrist, stress, dåliga kostvanor, obalanserade relationer etc. Men ofta är det inte på en medveten nivå så att vi förstår vad det handlar om när energinivån sjunker eller pendlar.

När obalanser uppstår på energinivå påverkas vårt energiflöde med att låsas, blockeras och kan inte flöda fritt som när vi är i balans. (Ungefär som när muskler blir för spända och blodcirkulation inte kan fungera som den ska). Genom att lossa blockeringar stöttas kroppens självläkningsförmåga och genom att medvetandegöra obalanserna kan vi bryta negativa mönster.